Rixol, kallavfettning 20L

Rixol 20L

Artikel nr. 02030-20

Specifikation

Kallavfettning för motorer, chassi 
Spraya på nedifrån och upp, låt verka och spola sedan av med högtryckstvätt.  

Notera:
Använd inte produkten i direkt solsken och på heta ytor.

Förvaring:
Förvaras frostfritt i mellan +4° till +30° C.
Skydda produkten från kyla och fullt solsken.

Innehåll
Se datasäkerhetsblad